Không theo thứ tự xếp hạng

1.
Đại học Trùng Khánh – 重庆大学

Thành phố Trùng Khánh

2.
Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh – 重庆邮电大学

Thành phố Trùng Khánh

3.
Đại học Giao thông Trùng Khánh – 重庆交通大学

Thành phố Trùng Khánh

4.
Đại học Y Trùng Khánh – 重庆医科大学

Thành phố Trùng Khánh

5.
Đại học Tây Nam – 西南大学

Thành phố Trùng Khánh

6.
Đại học Sư phạm Trùng Khánh – 重庆师范大学

Thành phố Trùng Khánh

7.
Học viện Khoa học Xã hội và Tự nhiên Trùng Khánh – 重庆文理学院

Thành phố Trùng Khánh

8.
Học viện Tam Hiệp Trùng Khánh – 重庆三峡学院

Thành phố Trùng Khánh

9.
Học viện Sư phạm Trường Giang – 长江师范学院

Thành phố Trùng Khánh

10.
Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên – 四川外国语大学

Thành phố Trùng Khánh

11.
Đại học Chính Pháp Tây Nam – 西南政法大学

Thành phố Trùng Khánh

12.
Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên – 四川美术学院

Thành phố Trùng Khánh

13.
Học viện Khoa học Kĩ thuật Trùng Khánh – 重庆科技学院

Thành phố Trùng Khánh

14.
Đại học Công nghệ Trùng Khánh – 重庆理工大学

Thành phố Trùng Khánh

15.
Đại học Công thương Trùng Khánh – 重庆理工大学

Thành phố Trùng Khánh

16.
Đại học Kĩ thuật Chuyên ngành Cơ điện Trùng Khánh – 重庆机电职业技术大学

Thành phố Trùng Khánh

17.
Học viện Công trình Trùng Khánh – 重庆工程学院

Thành phố Trùng Khánh

18.
Học viện Sư phạm 2 Trùng Khánh – 重庆第二师范学院

Thành phố Trùng Khánh

19.
Học viện Khoa học Kĩ thuật Nhân văn Trùng Khánh – 重庆人文科技学院

Thành phố Trùng Khánh

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *