Không theo thứ tự xếp hạng

1.
Đại học Phúc Đán – 复旦大学

Thành phố Thượng Hải

2.
Đại học Đồng Tế – 同济大学

Thành phố Thượng Hải

3.
Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải – 上海交通大学

Thành phố Thượng Hải

4.
Đại học Công nghệ Hoa Đông – 华东理工大学

Thành phố Thượng Hải

5.
Đại học Công nghệ Thượng Hải – 上海理工大学

Thành phố Thượng Hải

6.
Đại học Hàng hải Thượng Hải – 上海海事大学

Thành phố Thượng Hải

7.
Đại học Hoa Đông – 东华大学

Thành phố Thượng Hải

8.
Đại học Điện lực Thượng Hải – 上海电力大学

Thành phố Thượng Hải

9.
Đại học Công nghệ ứng dụng Thượng Hải – 上海应用技术大学

Thành phố Thượng Hải

10.
Đại học Y Thượng Hải – 上海健康医学院

Thành phố Thượng Hải

11.
Đại học Hải dương Thượng Hải – 上海海洋大学

Thành phố Thượng Hải

12.
Đại học Trung Y Thượng Hải – 上海中医药大学

Thành phố Thượng Hải

13.
Đại học Sư phạm Hoa Đông – 华东师范大学

Thành phố Thượng Hải

14.
Đại học Sư phạm Thượng Hải – 上海师范大学

Thành phố Thượng Hải

15.
Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải – 上海外国语大学

Thành phố Thượng Hải

16.
Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải – 上海财经大学

Thành phố Thượng Hải

17.
Đại học Ngoại thương Thượng Hải – 上海对外经贸大学

Thành phố Thượng Hải

18.
Học viện Hải quan Thượng Hải – 上海海关学院

Thành phố Thượng Hải

19.
Đại học Chính Pháp Hoa Đông – 华东政法大学

Thành phố Thượng Hải

20.
Học viện Thể thao Thượng Hải – 上海体育学院

Thành phố Thượng Hải

21.
Học viện Âm nhạc Thượng Hải – 上海音乐学院

Thành phố Thượng Hải

22.
Học viện Sân khấu Thượng Hải – 上海戏剧学院

Thành phố Thượng Hải

23.
Đại học Thượng Hải – 上海大学

Thành phố Thượng Hải

24.
Học viện Công An Thượng Hải – 上海公安学院

Thành phố Thượng Hải

25.
Đại học Kĩ thuật Công trình Thượng Hải – 上海工程技术大学

Thành phố Thượng Hải

26.
Học viện Kế toán Tài chính Lập Tín Thượng Hải – 上海立信会计金融学院

Thành phố Thượng Hải

27.
Học viện Điện cơ Thượng Hải – 上海电机学院

Thành phố Thượng Hải

28.
Học viện Chính pháp Thượng Hải – 上海政法学院

Thành phố Thượng Hải

29.
Đại học Công nghiệp số 2 Thượng Hải – 上海第二工业大学

Thành phố Thượng Hải

30.
Học viện Ngoại Thương Thượng Hải – 上海商学院

Thành phố Thượng Hải

31.
Học viện Hưng Vỹ Thượng Hải – 上海兴伟学院

Thành phố Thượng Hải

32.
Đại học Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải – 上海科技大学

Thành phố Thượng Hải

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *