Sinh viên quốc tế có nguyện vọng du học tại Đại học Bắc Kinh có thể đăng ký Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CGS), Học bổng Chính phủ Bắc Kinh (BGS), hoặc Học bổng Đại học Bắc Kinh (PKUS), Học bổng Viện Khổng Tử (CIS). Các học bổng này được phân loại thành học bổng toàn phần và học bổng bán phần.

Học bổng được ưu tiên trao cho sinh viên quốc tế xuất sắc theo học tại Đại học Bắc Kinh. Những sinh viên đã được cấp học bổng được yêu cầu tham gia xét duyệt hàng năm và những sinh viên vượt qua kỳ xét duyệt hàng năm sẽ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ học bổng năm sau.

Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CGS)

Sinh viên quốc tế đăng ký Đại học Bắc Kinh có thể xin học bổng CGS. Đơn xin học bổng phải được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước sở tại của ứng viên. Thời gian áp dụng từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm.

Ngoài ra, Đại học Bắc Kinh được Bộ Giáo dục Trung Quốc ủy quyền giới thiệu những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc để nhận học bổng CGS. Học bổng được ưu tiên trao cho các ứng viên không học tập tại Trung Quốc và số lượng có hạn. Học bổng này là học bổng toàn phần, bao gồm học phí, chỗ ở, trợ cấp sinh hoạt và bảo hiểm y tế.

Học bổng Chính phủ Bắc Kinh (BGS)

Học bổng Chính phủ Bắc Kinh (BGS) được thành lập bởi Chính quyền Thành phố Bắc Kinh, bao gồm toàn bộ hoặc một phần học phí của sinh viên quốc tế, và cần được nộp đơn hàng năm. Văn phòng sinh viên quốc tế, PKU được Chính quyền thành phố Bắc Kinh ủy quyền chịu trách nhiệm tiếp nhận, xét tuyển và phê duyệt hồ sơ xin học bổng.

Học bổng Đại học Bắc Kinh (PKUS)

Học bổng Đại học Bắc Kinh (PKUS) do Đại học Bắc Kinh thành lập, nhằm khuyến khích và hỗ trợ các sinh viên quốc tế xuất sắc theo học tại Đại học Bắc Kinh.

Học bổng được phân loại thành học bổng toàn phần và học bổng bán phần. Học bổng toàn phần bao gồm học phí, sinh hoạt phí (bao gồm trợ cấp chỗ ở) và bảo hiểm y tế. Học bổng bán phần chỉ bao gồm học phí.

Học bổng Viện Khổng Tử (CIS)

Chương trình học bổng của Viện Khổng Tử do Trụ sở của Viện Khổng Tử / Hanban thành lập nhằm cung cấp học bổng toàn phần cho sinh viên và học giả quốc tế nhằm nâng cao trình độ tiếng Trung hoặc nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc. Sinh viên chưa tốt nghiệp, sinh viên đã tốt nghiệp và các ứng viên tự do đều có thể xin học bổng này.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *