Không theo thứ tự xếp hạng

Tên TrườngĐịa chỉTrang mạng
01 Đại học Bắc Kinh 北京大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.pku.edu.cn/
02 Đại học Nhân dân 中国人民大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ruc.edu.cn/
03 Đại học Thanh Hoa 清华大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.tsinghua.edu.cn/
04 Đại học Giao thông Bắc Kinh 北京交通大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.njtu.edu.cn/
05 Đại học Công nghiệp Bắc Kinh 北京工业大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bjut.edu.cn/
06 Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh 北京航空航天大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.buaa.edu.cn/
07 Đại học Công nghệ Bắc Kinh 北京理工大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bit.edu.cn/
08 Đại học Khoa học Kĩ thuật Bắc Kinh 北京科技大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ustb.edu.cn/
09 Đại học Công nghiệp Miền bắc 北方工业大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ncut.edu.cn/
10 Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh 北京化工大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.buct.edu.cn/
11 Đại học Công thương Bắc Kinh 北京工商大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.btbu.edu.cn/
12 Học viện Công nghệ thời trang Bắc Kinh 北京服装学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bift.edu.cn/
13 Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh 北京邮电大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bupt.edu.cn/
14 Đại học Kiến trúc Bắc Kinh 北京建筑大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bucea.edu.cn/
15 Học viện Công nghệ Hóa dầu Bắc Kinh 北京石油化工学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bipt.edu.cn/
16 Học viện Công nghệ Điện tử Bắc Kinh 北京电子科技学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.besti.edu.cn/
17 Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh 中国农业大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cau.edu.cn/
18 Học viện Nông nghiệp Bắc Kinh 北京农学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bac.edu.cn/
19 Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh 北京林业大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bjfu.edu.cn/
20 Học viện Y học Hiệp Hòa Bắc Kinh 北京协和医学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cams.ac.cn/
21 Đại học Y Thủ đô 首都医科大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ccmu.edu.cn/
22 Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh 北京中医药大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bucm.edu.cn/
23 Đại học Sư phạm Bắc Kinh 北京师范大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bnu.edu.cn/
24 Đại học Sư phạm Thủ đô 首都师范大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cnu.edu.cn/
25 Học viện Thể thao Thủ đô 首都体育学院Thành phố Bắc Kinhhttps://www.cupes.edu.cn/
26 Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh 北京外国语大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bfsu.edu.cn/
27 Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh 北京第二外国语学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bisu.edu.cn/
28 Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 北京语言大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.blcu.edu.cn/
29 Đại học Báo chí Truyền thông Trung Quốc 中国传媒大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cuc.edu.cn/
30 Đại học Tài chính kinh tế Trung ương 中央财经大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cufe.edu.cn/
31 Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại 对外经济贸易大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.uibe.edu.cn/
32 Học viện Vật tư Bắc Kinh 北京物资学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bwu.edu.cn/
33 Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô 首都经济贸易大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cueb.edu.cn/
34 Học viện Cứu hộ Cứu hỏa Trung Quốc 中国消防救援学院Thành phố Bắc Kinhhttps://www.mem.gov.cn/slxfxy/
35 Học viện Quan hệ Quốc tế 国际关系学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.uir.cn/
36 Học viện Ngoại giao 外交学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cfau.edu.cn/
37 Đại học Thể thao Bắc Kinh 北京体育大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bsu.edu.cn/
38 Học viện Âm nhạc Trung ương 中央音乐学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ccom.edu.cn/
39 Học viện Âm nhạc Trung Quốc 中国音乐学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ccmusic.edu.cn/
40 Học viện Mỹ thuật Trung ương 中央美术学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cafa.edu.cn/
41 Học viện Sân khấu Trung ương 中央戏剧学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.chntheatre.edu.cn/
42 Học viện Ca kịch Trung Quốc 中国戏曲学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.nacta.edu.cn/
43 Học viện Điện ảnh Trung Bắc Kinh 北京电影学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bfa.edu.cn/
44 Học viện Múa Bắc Kinh 北京舞蹈学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bda.edu.cn/
45 Đại học Dân tộc Trung Ương 中央民族大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.muc.edu.cn/
46 Đại học Chính pháp Trung Quốc 中国政法大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cupl.edu.cn/
47 Đại học Điện lực Hoa Bắc 华北电力大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ncepu.edu.cn/
48 Học viện Nữ sinh Trung Hoa 中华女子学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cwu.edu.cn/
49 Đại học Công nghệ Thông tin Bắc Kinh 北京信息科技大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bistu.edu.cn/
50 Đại học Mỏ Trung Quốc (Bắc Kinh) 中国矿业大学(北京)Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cumtb.edu.cn/
51 Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc kinh) 中国石油大学(北京)Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cup.edu.cn/
52 Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) 中国地质大学(北京)Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cugb.edu.cn/
53 Đại học Liên minh Bắc Kinh 北京联合大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.buu.edu.cn/
54 Học viện Thành phố Bắc Kinh 北京城市学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.bcu.edu.cn/
55 Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc 中国青年政治学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.cyu.edu.cn/
56 Học viện Kỹ thuật Gang thép Thủ đô 首钢工学院Thành phố Bắc Kinhhttp://www.sgit.edu.cn/
57 Đại học Viện Khoa học Trung Quốc 中国科学院大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ucas.ac.cn/
58 Đại học Khoa học Xã hội Trung Quốc 中国社会科学院大学Thành phố Bắc Kinhhttp://www.ucass.edu.cn/

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *