Không theo thứ tự xếp hạng

Tên trườngĐịa chỉTrang mạng
01 Đại học Nam Kinh 南京大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nju.edu.cn/
02 Đại học Tô Châu 苏州大学Thành phố Tô Châu 苏州市http://www.suda.edu.cn/
03 Đại học Đông Nam  东南大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.seu.edu.cn/
04 Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh 南京航空航天大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nuaa.edu.cn/
05 Đại học Công nghệ Nam Kinh  南京理工大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njust.edu.cn/
06 Đại học Khoa học Kĩ thuật Tô Châu 江苏科技大学Thành phố Trấn Giang 镇江市http://www.just.edu.cn/
07 Đại học Mỏ Trung Quốc 中国矿业大学Thành phố Từ Châu 徐州市http://www.cumt.edu.cn/
08 Đại học Công nghiệp Trung Quốc 南京工业大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njtech.edu.cn/
09 Đại học Thường Châu 常州大学Thành phố Thường Châu常州市https://www.cczu.edu.cn/
10 Đại học Bưu chính Viễn thông Nam Kinh 南京邮电大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njupt.edu.cn/
11 Đại học Hồ Hải 河海大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.hhu.edu.cn/
12 Đại học Giang Nam 江南大学Thành phố Vô Tích 无锡市http://www.jiangnan.edu.cn/
13 Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh 南京林业大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njfu.edu.cn/
14 Đại học Giang Tô 江苏大学Thành phố Trấn Giang 镇江市http://www.ujs.edu.cn/
15 Đại học Công nghệ thông tin Nam Kinh 南京信息工程大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nuist.edu.cn/
16 Đại học Nam Thông 南通大学Thành phố Nam Thông 南通市http://www.ntu.edu.cn/
17 Đại học Công nghệ Diêm Thành 盐城工学院Thành phố Diêm Thành 盐城市http://www.ycit.cn/
18 Đại học Nông nghiệp Nam Kinh 南京农业大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njau.edu.cn/
19 Đại học Y Nam Kinh 南京医科大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njmu.edu.cn/
20 Đại học Trung Y Nam Kinh 南京中医药大学Thành phố Nam Kinh 南京市https://www.njucm.edu.cn/
21 Đại học Y Từ Châu 徐州医科大学Thành phố Từ Châu 徐州市http://www.xzhmu.edu.cn/
22 Đại học Dược Trung Quốc 中国药科大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.cpu.edu.cn/
23 Đại học Sư phạm Nam Kinh 南京师范大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njnu.edu.cn/
24 Đại học Sư phạm Giang Tô 江苏师范大学Thành phố Từ Châu 徐州市http://www.xznu.edu.cn/
25 Học viên Sư phạm Hoài Âm 淮阴师范学院Thành phố Hoài An 淮安市http://www.hytc.edu.cn/
26 Học viện Sư phạm Diêm Thành 盐城师范学院Thành phố Diêm Thành 盐城市http://www.yctc.edu.cn/
27 Đại học Tài chính Kinh tế Nam Kinh 南京财经大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nufe.edu.cn/
28 Học viện cảnh sát Giang Tô 江苏警官学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.jspi.cn/
29 Đại học Thể thao Nam Kinh   南京体育学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nipes.cn/
30 Học viện Nghệ thuật Nam Kinh 南京艺术学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nua.edu.cn/
31 Đại học Khoa học Công nghệ Tô Châu 苏州科技大学Thành phố Tô Châu 苏州市http://www.usts.edu.cn/
32 Đại học Công nghệ Thường Nhiệt 常熟理工学院Thành phố Tô Châu 苏州市http://www.cslg.cn/
33 Học viện Công nghệ Hoài Âm 淮阴工学院Thành phố Hoài An 淮安市http://www.hyit.edu.cn/
34 Học viện Công nghệ Thường Châu 常州工学院Thành phố Thường Châu 常州市http://www.czu.cn/
35 Đại học Dương Châu 扬州大学Thành phố Dương Châu 扬州市http://www.yzu.edu.cn/
36 Học viện Tam Giang 三江学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.sju.edu.cn/
37 Học viện Công trình Nam Kinh   南京工程学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njit.edu.cn/
38 Đại học Kiểm toán Nam Kinh 南京审计大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.nau.edu.cn/
39 Học viện Hiểu Trang Nam Kinh 南京晓庄学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njxzc.edu.cn/
40 Học viên Công nghệ Giang Tô 江苏理工学院Thành phố Thường Châu 常州市http://www.jstu.edu.cn/
41 Đại học Hải dương Giang Tô 江苏海洋大学Thành phố Liên Vân Cảng 连云港http://www.hhit.edu.cn/
42 Học viện Công trình Từ Châu 徐州工程学院Thành phố Từ Châu 徐州市http://www.xzit.edu.cn/
43 Học viện Sư phạm Giáo dục Đặc Thù Nam Kinh 南京特殊教育师范学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.njts.edu.cn/
44 Học viện công nghệ Nam Thông 南通理工学院Thành phố Nam Thông 南通市https://www.ntit.edu.cn/
45 Học viện Cảnh sát Khu Sâm Lâm Nam Kinh 南京森林警察学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.forestpolice.net/
46 Học viện Thái Châu 泰州学院Thành phố Thái Châu 泰州市http://www.tzsz.net/
47 Học viện Thái Hồ Vô Tích 无锡太湖学院Thành phố Vô Tích 无锡市http://www.wxu.edu.cn/
48 Học viện Khoa học Kĩ thuật Kim Lăng 金陵科技学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.jit.edu.cn/
49 Học viện Túc Thiên 宿迁学院Thành phố Túc Thiên 宿迁市http://www.sqc.edu.cn/
51 Học viện Sư phạm 2 Giang Tô 江苏第二师范学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.jssnu.edu.cn/
52 Học viện Truyền Thông Nam Kinh 南京传媒学院Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.cucn.edu.cn/
53 Đại học Kĩ thuật Nghiệp vụ Công nghiệp Nam Kinh 南京工业职业技术大学Thành phố Nam Kinh 南京市http://www.niit.edu.cn/

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *