Hiện tại, Đại học Thanh Hoa chủ yếu cung cấp các học bổng sau đây cho các sinh viên tốt nghiệp quốc tế ưu tú:

Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CGS). Học bổng toàn phần, thường bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở trong khuôn viên trường (hoặc trợ cấp chỗ ở) và bảo hiểm y tế. CSC một phần bao gồm một hoặc một số mục trong Toàn bộ CSC. Sinh viên cần thông qua đánh giá học bổng hàng năm để được nhận học bổng năm tiếp theo.

Học bổng Miễn học phí, ví dụ như Học bổng Chính phủ Bắc Kinh dành cho Sinh viên Quốc tế, bao gồm toàn bộ hoặc một phần học phí trong thời gian một năm học. Ứng viên có thể đăng ký Học bổng Học phí hàng năm.

Học bổng trợ giảng (assistantship)

Đại học Thanh Hoa cung cấp các cơ hội Hỗ trợ Giảng dạy, Hỗ trợ Nghiên cứu và Hỗ trợ Quản lý cho các sinh viên sắp tốt nghiệp. Thông thường, đơn xin được mở trong hai tuần đầu tiên của học kỳ.

Học bổng Siemens Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa là học bổng toàn phần do Siemens Ltd., Trung Quốc cung cấp nhằm hỗ trợ các sinh viên quốc tế xuất sắc theo đuổi bằng Tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa.

Các sinh viên nhận học bổng sẽ hợp tác với Siemens trong tám lĩnh vực, chẳng hạn như Trí tuệ nhân tạo, Tương lai của tự động hóa, Người máy tự động, v.v. để tiến hành nghiên cứu trong giai đoạn Tiến sĩ.

Học bổng toàn phần cho các chương trình nhất định:

Chương trình CGS-TUNEM: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kỹ thuật và Quản lý Hạt nhân

Chương trình Thanh niên Xuất sắc của Trung Quốc: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Y tế Công cộng

Học bổng MIDG: Thạc sĩ Quản trị Công trong Chương trình Quản trị và Phát triển Quốc tế

Học bổng IMPA: Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công Quốc tế

Chương trình học bổng Schwarzman: Chương trình học bổng Schwarzman

Học bổng IMPA-BRI: Thạc sĩ Quốc tế về Hành chính Công trong Chương trình Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường

Học bổng IMP-MSE: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật

Sau đây là thông tin chi tiết về Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CGS)

Ứng viên có thể đăng kí thông qua các cơ quan chức năng như Đại sứ quán Trung Quốc ở nước sở tại. Bạn nên liên hệ trước với các cơ quan có liên quan để biết lịch trình và yêu cầu nộp đơn.

Đăng ký thông qua Đại học Thanh Hoa (cạnh tranh cao)

Số lượng ứng viên có thể được giới thiệu bởi Đại học Thanh Hoa là rất hạn chế và việc nộp đơn thông qua Đại học Thanh Hoa có tính cạnh tranh cũng rất cao.

Thủ tục đăng ký thông qua Đại học Thanh Hoa như sau:

Bước 1: Liên hệ với trường để xin thư tiếp nhận

Bước 2: Hoàn thành Đơn đăng ký CGS Trực tuyến trên trang web CSC khi được trường / sở của bạn thông báo (thường vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4)

Bước 3: Trường đại học lựa chọn ứng viên CGS và đề cử với CSC

Bước 4: CSC đưa ra quyết định cuối cùng

Điều kiện ứng tuyển

1. Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia không phải là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có sức khỏe tốt.

2. Các yêu cầu về bằng cấp và độ tuổi của ứng viên là người nộp đơn phải:

Có bằng cử nhân và không quá 35 tuổi khi đăng ký các chương trình thạc sĩ

Có bằng thạc sĩ và không quá 40 tuổi khi đăng ký các chương trình tiến sĩ

3. Ứng viên phải được Đại học Thanh Hoa nhập tiếp nhận và được trường / khoa đã tiếp nhận giới thiệu cho CSC. Nếu không, đơn đăng ký sẽ không được Trường xem xét hoặc xử lý.

4. Ứng viên không được cung cấp các học bổng khác cho nghiên cứu sau đại học tại Đại học Thanh Hoa.

5. Các hạn chế khác, ví dụ: chương trình, chuyên ngành, quốc tịch, v.v. Ứng viên có thể liên hệ cơ quan xét tuyển tại trường / khoa liên quan để biết thêm chi tiết.

Ví dụ: ứng viên đăng kí các chương trình ngôn ngữ và văn học không phải tiếng Trung như tiếng Anh, tiếng Pháp, v.v. không thể xin học bổng CGS. Học bổng CGS không được cấp cho một số chuyên ngành nhất định tại Đại học Thanh Hoa. Có một số chương trình học bổng CGS dành riêng cho các ứng viên đến từ một số quốc gia nhất định. Những ứng viên đã học tập tại Trung Quốc cần được xác định có được tiếp tục xin học bổng CGS hay không tuỳ theo yêu cầu của uỷ ban xét tuyển học bổng.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thông thường, ứng viên có thời gian khoảng hai tuần để hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến CGS sau khi được trường/sở thông báo. Hồ sơ được nộp trực tuyến. Ứng viên CGS không cần gửi hồ sơ bản in đến Đại học Thanh Hoa.

1. Đơn đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Hệ thống CSC sẽ tự động tạo Mẫu đơn khi ứng viên hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến CGS. Ứng viên phải điền vào đơn với thông tin chính xác, xác thực và hợp lệ.

2. Ảnh thẻ

3. Bản scan trang Hộ chiếu có dán ảnh

4. Bằng cấp cao nhất

Ứng viên chưa tốt nghiệp cần nộp giấy chứng nhận sắp tốt nghiệp

5. Bảng điểm học tập của bậc học cao nhất (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.

6. Kế hoạch học tập hoặc Đề xuất nghiên cứu (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Giới thiệu bản thân và một bản giới thiệu ngắn gọn về kế hoạch học tập hoặc đề xuất nghiên cứu, tối thiểu 800 từ.

7. Hai thư giới thiệu (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Ứng viên cho các chương trình sau đại học phải nộp hai thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh từ các giáo sư hoặc phó giáo sư.

8. Bản sao Giấy khám sức khỏe (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Ứng viên chọn thời điểm thích hợp để khám sức khỏe vì kết quả chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng.

9. Chứng minh không phạm tội (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Người nộp đơn phải nộp giấy xác nhận không có tiền án tiền sự hợp lệ do cơ quan công an địa phương cấp, thường được cấp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn. 

10. Chứng chỉ Ngoại ngữ (HSK, IELTS hoặc TOFEL)

11. Tác phẩm nghệ thuật (Chỉ dành cho ứng viên đăng kí chương trình Mỹ thuật)

Ứng viên cho các chương trình mỹ thuật phải nộp các tác phẩm của chính họ bao gồm hai bức ký họa, hai bức tranh màu và hai tác phẩm khác.

12. Các tài liệu hỗ trợ khác

Ghi chú:

1. Tiêu chuẩn cụ thể cho học bổng sẽ được xác định theo yêu cầu liên quan của các tổ chức trao học bổng trong năm.

2. Đảm bảo tài liệu đăng ký CGS của bạn đáp ứng các yêu cầu của CSC (liên kết: https://www.campuschina.org/content/details3_74779.html). Mọi tài liệu hoặc thông tin không hợp lệ, không chính xác, không xác thực sẽ bị loại đơn xin học bổng của bạn.

Chú ý:

1. Trước khi bạn nộp đơn xin học bổng, hãy hoàn thành đơn đăng ký chương trình sau đại học của bạn tại Đại học Thanh Hoa trước. Đại học Thanh Hoa chỉ chọn những ứng viên nhận học bổng từ những sinh viên đã được trường tiếp nhận.

2. Ứng viên đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin nhiều học bổng cùng lúc, nhưng một số học bổng không được kết hợp với những học bổng khác.

3. Tham khảo Câu hỏi thường gặp về học bổng để biết các thắc mắc về học bổng và vui lòng tham khảo ý kiến ​​trường/ khoa/ chương trình của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi về học bổng.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *